Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Verhoog de veiligheid en een betere gezondheid met digitale thuismonitoring

De evaluatie geeft ook aan dat de huisartsen die deze patiënten opvolgden, meer geïnformeerde en kwalitatief betere patiënten zagen op consultaties. Het aanbod kan helpen bij het oplossen van vele uitdagingen waarmee de gezondheidszorg wordt geconfronteerd en kan een belangrijk onderdeel worden van het aanbod van de gemeente.

Zorg voor thuiszorg

Digitale thuismonitoring is een dienst waarbij patiënten thuis worden opgevolgd. Patiënten doen afgesproken metingen en beantwoorden vragen over hun gezondheid via tablet of mobiele telefoon.

De resultaten in de evaluatie geven aan dat patiënten in een stabielere gezondheidstoestand verkeren in vergelijking met de controlegroep.

Je veilig voelen en omgaan met je ziekte zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met chronische ziekten. De dienst biedt patiënten kennis over hun gezondheid en ondersteuning om meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te nemen, zegt afdelingsmanager Jan Arild Lyngstad.

Minder acute ziekenhuisopnames

Zowel patiënten als zorgprofessionals zijn van mening dat digitale thuismonitoring acute ziekenhuisopnames heeft helpen voorkomen.

Patiënten kregen een hulpmiddel waarmee ze hun gezondheid op de voet kunnen volgen en behouden, waardoor tekenen van achteruitgang in een vroeg stadium worden gedetecteerd. Dit is belangrijk om acute ziekenhuisopname te voorkomen, zegt Lyngstad, wat gunstig is voor de patiënt en niet in de laatste plaats voor familieleden.

Beperk het gebruik van gezondheidsdiensten thuis

Uit de evaluatie blijkt dat wanneer gebruikers gedurende 12 maanden worden gevolgd met digitale thuisopvolging, er minder mensen thuiszorg nodig hebben dan de controlegroep. Ook voor degenen die in de eerste plaats gezondheidsdiensten thuis hebben, is de omvang van de diensten teruggeschroefd. Er is enige toename van het aantal huisartsenbezoeken, grotendeels te danken aan multidisciplinaire overleggen. Zorgprofessionals testen ook dat digitale thuismonitoring de samenwerking heeft verbeterd.

READ  Begrijpen we de omvang van Otoya's inspanningen?

Goede gezonde economie, in termen van geld en gezondheid

De beoordeling omvat ook een sociaal-economische analyse. De analyse concludeert dat de som van de geprijsde en ongeprijsde voordelen van digitale thuisopvolging waarschijnlijk een goed gebruik van middelen is, zolang de kosten laag blijven en de service wordt verleend aan degenen die er het meest van profiteren.

Er moet nationaal loopbaanadvies worden verstrekt en de financiering van beurzen moet worden aangekondigd

Het Noorse Directoraat Gezondheid vatte de ervaringen en aanbevelingen van het project samen op basis van eindrapporten van lokale projecten. Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van National Professional Councils for Digital Home Monitoring, die deze zomer zullen worden gepubliceerd.

Besloten is dat we vanaf 2022 beginnen met de uitrol van digitale woningtracking. De expertise en tools die zijn ontwikkeld in de digitale woningtrackingtest zullen als basis worden gebruikt bij de bekendmaking van de subsidiegelden in het voorjaar. Hier moedigen we gezonde gemeenten en gemeenschappen aan om naar voren te komen, besluit Lingstad.

Digital Home Follow-up – Eindrapport van de National Experience 2018-2021

Evaluatie van een digitale thuisvervolgtest – een rapport van onderzoekers

Over de evaluatie

730 mensen met chronische aandoeningen namen deel aan een ontwikkelingsproject voor digitale thuismonitoring (DHO), gevolgd door onderzoek. De dienst houdt in dat patiënten thuis worden opgevolgd door de gezondheids- en zorgdienst. Gebruikers nemen afgesproken metingen en/of beantwoorden vragen over hun gezondheid via een tablet of mobiele telefoon in overeenstemming met het zelfbehandelingsplan van de patiënt op basis van de doelen van de patiënt, en nazorg biedt professionele medische ondersteuning. Het aanbod is gericht op mensen met een matig tot hoog risico op verslechtering van de gezondheid, heropname in het ziekenhuis of verhoogde behoefte aan gezondheidszorg, waaronder mensen met chronische ziekten zoals diabetes, chronische obstructieve longziekte, hart- en vaatziekten, psychische stoornissen en kanker.

READ  Discussie, Lezersbericht | "Het is te laat voor de minister om in te grijpen."