Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

VERK Gespecialiseerde Gezondheidsdienst Overeenkomst

Een akkoord werd bereikt in de tussentijdse schikking tussen de vakbonden Unio en Virke in de onderhandelingen over het Landelijk Akkoord (LOK) voor gespecialiseerde gezondheidsdiensten.

Het resultaat is in lijn met wat het resultaat was voor leden van de vakbonden van de Unie in Spekter Helse volgens de Vrijwillige Looncommissie.

– Voor ons is het belangrijk dat de score in Virke overeenkomt met het niveau in Spekter health, het tariefgebied waarmee men zich natuurlijk zou vergelijken. Dat is een belangrijk uitgangspunt, zegt Bjorn Seyfried, die vanavond namens de vakbonden van de Unio de onderhandelingen leidde over een akkoord.

Vakbondsfederaties telden op 1.1.2021 6.448 leden in dit tariefgebied. De meeste leden hebben de Norwegian Nurses’ Association met 2.889 leden en de Education Society met 1.809 leden. Vakbonden hebben eerder dit jaar de nationale overeenkomst (LOK) voor hogescholen afgerond, terwijl de onderhandelingen voor LOK Health and Social Services, LOK Education en LOK for Businesses zullen worden afgerond wanneer de uitkomst van de Kansas Compulsory Wage Board gereed is.

Voor leden van de vakbonden van de Landelijke Conventie (LOK) voor de gespecialiseerde gezondheidsdienst is geld uitgetrokken voor een lokale pot waarover in de bedrijven moet worden onderhandeld. Het resultaat moet nu worden aangenomen in de respectieve vakbonden.

De notulen worden hier geplaatst zodra ze klaar zijn.

READ  Verkeer, Gezondheid | Nog een elandcrash: - Rij verstandig en verstandig