Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Voorgesteld wordt om de tijdelijke regelgevende bevoegdheid in de Wet infectiebeheersing en de Wet paraatheid bij noodsituaties te verlengen

Het kabinet stelt een effectieve verlenging voor van de tijdelijke reguleringsbepalingen in de Wet infectiebeheersing en de Health Emergency Preparedness Act om de coronaire pandemie aan te pakken. De tijdelijke bepalingen zijn geldig tot 1 juli 2022, maar veel ervan wordt voorgesteld te verlengen tot 1 juli 2023. De zaak wordt nu voorgelegd aan de Tweede Kamer.

De coronapandemie blijkt onvoorspelbaar te zijn. Hoewel er in Noorwegen een goede vaccinatiegraad is en weinig mensen ernstig ziek worden, kunnen er nieuwe soorten virussen zijn waarvoor vaccinaties een slechter effect hebben. Het is daarom belangrijk om snel de nodige maatregelen te kunnen nemen als de situatie verandert. Maar we hopen natuurlijk dat we het niet nodig hebben, zegt minister van Volksgezondheid en Welzijnsdiensten Engfield Kjerkul.

In het voorstel stelt het ministerie van Volksgezondheid en Zorg voor om de effectieve duur van de tijdelijke bepaling in de Infection Control Act § 4-3a, die de bevoegdheid geeft om voorschriften uit te vaardigen over infectie-isolatie en quarantaine, te verlengen om de overdracht te voorkomen of tegen te gaan van COVID-19. Tijdelijke toezichthoudende bevoegdheid wordt niet verlengd in Wet infectiebestrijding § 4-3 leden II en III met betrekking tot verblijf tijdens inreisquarantaine. Het ministerie stelt ook voor om de tijdelijke bepalingen in de Health Emergencies Act § 5.2 Paragraaf 2 en Paragraaf 3 van artikel 6-2, die de bevoegdheid bieden voor regelgeving over maatregelen die de toegang tot medische apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen beschermen, te verlengen.

Achtergrond van de voorstellen zijn aanbevelingen van het Noorse Directoraat voor Volksgezondheid, het Noorse Instituut voor Volksgezondheid en het Noorse Geneesmiddelenbureau. De instanties zijn van mening dat de vergunningen om noodredenen moeten worden behouden, zodat maatregelen ook na juli 2022 kunnen worden geregeld, indien nodig en evenredig. De uitbreiding van de regelgevende bevoegdheid op zich betekent echter niet dat dergelijke regelgeving zal worden uitgevaardigd.

READ  Gezondheid, Oslofjord | Vleesetende bacteriën in de Oslofjord: - Neem voorzorgsmaatregelen voordat u gaat douchen