Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Waarom ga je langzaam? Discussie en artikel

Publicatiedatum: 04-04-20 2022 – 13.58

Tyne Nordgren
Kroniek: Tyne NordgrenPh.D., psycholoog bij het Research Center for Digital Mental Health Services (SFI), Department of Mental Health Care bij Helse Bergen HF

Haar gezondheidsdienst De toenmalige minister van Volksgezondheid Bent Hoy (h) zei in 2018. Tijdens Dagens Medisin op 19 maart van dit jaar beschreef de secretaris-generaal van de Noorse Kankervereniging Ingrid Stinstadvold Ross de uitdaging als: Je hoeft geen wereldkampioen in innovatie te worden – de oplossingen zijn er tot nu toe al. We hebben de gezondheidszorg nodig om te beseffen – en te zien – dat de patiënt van de toekomst digitaal is.”

Waarom zo langzaam? Velen voelen dit ongeduld – waarom is het zo traag? Bij Gezondheids- en ziekenhuisplan 2020-2023 Het zijn online programma’s die worden aangeprezen als een essentieel onderdeel van digitale gezondheidsdiensten, met als doel de toegang tot preventie, behandeling en revalidatie voor patiënten met psychische en lichamelijke aandoeningen te vergroten. Bij Nationale kankerstrategie (2018-2022) “Leven met kanker” Er worden online programma’s gesuggereerd als een manier om de kwaliteit van leven na kanker en laat optredende verwondingen na behandeling te verbeteren. Gezien de nationale strategieën en het ongeduld met de belangrijkste spelers – waarom is het gebruik van online software zo traag voor de mentale en fysieke gezondheid?

remblokken; Het is normaal om in klinieken naar annotaties te zoeken, aangezien velen sceptisch zijn over de behandeling van patiënten op afstand via internet. Sommigen vrezen dat onlinebehandeling vooral gericht is op het verhogen van de efficiëntie van de gezondheidszorg, en dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek en klinische ervaring dat online therapie onder begeleiding van gezondheidswerkers een therapeutische relatie creëert en positieve gezondheidseffecten heeft. Dienovereenkomstig werd de online behandeling geëvalueerd en goedgekeurd door het beslissingsforum.

In dit artikel wil ik u wijzen op drie andere factoren die het gebruik van online software helpen vertragen. Wat de drie remblokken gemeen hebben, is dat ze niet over technologie gaan, maar over het resultaat van het gebruik van technologie.

Er zijn momenteel geen afspraken, aanbevelingen of procedures voor het beheer van digitale inhoud. Wie maakt het beschikbaar – en hoe? Wie moet een professionele borg zijn?

Misschien delen ze dat ze van een afstand moeilijk te zien zijn?

Administratie in Djand. Ten eerste wordt niet duidelijk gemaakt hoe we digitale inhoud beheren. Tegenwoordig is dit het geval wanneer een nieuw bedrijf online software wil gebruiken, zoals: E-mastering – Behandel angst en depressie online – Bedrijven kopen de benodigde technologie bij een IT-provider. Dergelijke aankopen hebben bekende verantwoordelijkheden en plichten. Dit omvat systeembeheer, rolbeschrijvingen, uptime-waarborgen, risico- en kwetsbaarheidsbewaking en gegevensverwerkersovereenkomsten. Dit is een raamwerk dat min of meer gekopieerd wordt wanneer elk nieuw bedrijf een nieuwe overname doet.

Het beheer van digitale inhoud, dat het technische platform “topt”, is echter niet opgehelderd. Er zijn momenteel geen afspraken, aanbevelingen of procedures voor het beheer van digitale inhoud. Wie maakt het beschikbaar – en hoe? Wie moet een professionele borg zijn? En wie zal de inhoud updaten wanneer gebruikerservaringen of nieuw onderzoek beoordelingen rechtvaardigen? Volgens onze ervaring gebeurt het beheer van digitale inhoud op vrijwillige basis. Het hangt vaak van de persoon af.

ondersteunende eenheid. Voortbouwend op onze ervaringen en die van anderen, zal Helse Bergen HF nu een ondersteuningseenheid voor digitale inhoud creëren die digitale inhoud kan beheren in een enkele professionele omgeving, een enkel project en een enkel online programma. Deze ondersteunende eenheid zal de volgende primaire taken op zich nemen:

  • Beheer en audit voltooide digitale inhoud in samenwerking met professionele expertise;
    n Klinieken ondersteunen die nieuwe online programma’s willen ontwikkelen met expertise op het gebied van digitaal publiceren, interactie, gebruikerservaring, gebruikerstesten en end-to-end design
  • Zorgen voor duidelijk eigendom en opslag van nieuwe digitale inhoud, en
  • Zorg voor hergebruik van digitale inhoud in klinieken en online toepassingen.

We hebben deze ondersteuningseenheid bij het Onderzoekscentrum voor Digitale GGZ al zes maanden getest en zijn van mening dat een dergelijk team voordelen zal opleveren in de vorm van minder tijd van gebruik, dat we meer uit elke innovatiekroon halen – en dat het de kwaliteit van uw digitale inhoud verhoogt.

hoe? Een ander ding dat onduidelijk blijft, is de afhankelijkheid tussen de digitale inhoud die in de gezondheidsdiensten wordt ontwikkeld en de technologie die door de IT-aanbieder is geleverd. Er zijn veel strategieën voor het belang van een goede samenwerking tussen de publieke en private sector, en de barrières die onder meer samenhangen met cultuur worden fijn beschreven. Maar hoe gaan we dat doen?

Om van deze onopgeloste situatie te herstellen, zijn er minstens twee verschillende strategieën. Het eerste is het traditionele marketingmodel, waarbij inhoud en technologie ‘samengepakt’ zijn in een product en eigendom zijn van, beheerd worden door en verkocht worden door een eenheid, en als een eenheid. De verkoop kan plaatsvinden via een nieuw opgericht bedrijf, gezondheidsdienst of IT-leverancier. Het alternatief dat we bij Helse Bergen willen verkennen is om een ​​duidelijk onderscheid te maken tussen inhoud en technologie. In een dergelijk model zou de inhoud worden ontwikkeld, eigendom zijn van en beheerd worden door Helse Bergen, zoals hierboven beschreven. Dan behouden we de professionele basis en geloofwaardigheid van de gezondheidsdienst, die aansluit bij de wensen en behoeften van de bevolking.

Tegelijkertijd willen we voorspelbare distributieovereenkomsten voor digitale content maken met de relevante IT-leveranciers, bij voorkeur in de vorm van exclusieve overeenkomsten voor bepaalde tijd. Met dit model kan

  • IT-providers doen waar ze het beste in zijn: verkoop, distributie en
  • Gezondheidsdiensten kunnen doen waar ze goed in zijn: kennis over gezondheid beheren.

Bovendien zorgt dit voor concurrentie op de leveranciersmarkt waarvan wij denken dat die ten goede komt aan patiënten – in de vorm van veilige en gebruiksvriendelijke oplossingen. Ook denken we dat dit de business development op het gebied van eHealth zal helpen bevorderen, omdat het de spelregels voor beide partijen duidelijk maakt.

De economie is een obstakel. Een andere rem op het gebruik van online therapie is de economie. In de huidige financieringsregeling voor gezondheidskredieten levert het gebruik van online programma’s in de geestelijke gezondheidszorg meer dan tien keer meer inspanningsgestuurde financiering op voor ziekenhuizen dan voor fysieke patiënten. Het gebruik van online preventie, behandeling en revalidatie in de fysiologie levert een paar honderd dollar op. Introductie van een online programma dat de kwaliteit van leven kan verhogen van een vrouw die zal leven met haar lichamelijke en geestelijke kwalen na een ernstige buikkanker, dus ook een vorm van liefdadigheid.

Willen we bijdragen aan het realiseren van de ambities van het gebruik van online therapie in zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheidszorg, dan moeten overheden de huidige inspanningsgebonden financiering voor online follow-up in de antropologie heroverwegen. Alleen dan kunnen we de doelen bereiken om het gebruik van online programma’s te vergroten om de coping en kwaliteit van leven van lichamelijk zieken te verbeteren.

een andere focus. De drie hierboven beschreven remblokken zijn voorbeelden van de gevolgen van digitalisering, waarvan we de omvang in ieder geval niet begrepen toen we tien jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van onze eerste webgebaseerde software. Hoewel er in veel onderzoeks- en innovatieprojecten en nu in één project veel fouten zijn gemaakt en daarmee samenhangend leren Een centrum voor onderzoeksgedreven innovatie voor digitale gezondheidsdienstenWe zijn nog steeds verrast door de gevolgen van het introduceren van ‘nieuwe’ technologie in de ‘oude’ organisatie.

We zijn het met de secretaris-generaal van de Noorse Kankervereniging eens dat er in grote mate oplossingen bestaan ​​- terwijl de bovenstaande voorbeelden laten zien dat we nog moeten werken om de gevolgen van deze oplossingen waar te maken.

Geen belangenverstrengeling verklaard

READ  Huurprijzen van 85 miljoen over 15 jaar - E24