Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Wat leerden Nederlandse scholieren op de thuisschool? Geen, volgens wetenschappers

Toetsen in rekenen, spelling en lezen voor en na school waren hartverscheurend, het werd een natuurlijke ervaring.

Toen het coronavirus zich in maart 2020 in Nederland begon te verspreiden, hebben de autoriteiten veel van dezelfde maatregelen genomen als in Noorwegen.

Scholen gingen dicht en leerlingen kregen digitaal onderwijs. Het duurde acht weken.

Nu hebben onderzoekers van de Universiteit van Oxford onderzocht hoe het leren van kinderen verloopt.

De resultaten waren teleurstellend voor thuisonderwijs.

Nationale testresultaten

In Nederland worden scholieren twee keer per jaar getest op rekenen, spelling en lezen.

Toen de pandemie toesloeg, realiseerden Oxford-onderzoekers zich dat deze nationale monsters deel uitmaakten van een natuurlijk experiment.

De toets vindt eenmalig plaats in januari/februari. Dan in juni weer.

Met andere woorden, onderzoekers hadden voor en na de lockdown toegang tot testresultaten.

Dan kunnen ze eenvoudig meten hoeveel de studenten hebben geleerd.

Niet in de laatste plaats vergeleek hij hun ontwikkeling tijdens de pandemie met wat gebruikelijk was tijdens voorgaande schooljaren.

8-10 weken verloren

De onderzoekers concludeerden dat Nederlandse studenten weinig – of niets – leerden tijdens de lockdown.

Onderzoekers schatten dat het verloren leren overeenkomt met 8-10 weken lente.

Met andere woorden, zolang de lockdown duurt.

De conclusie die je kunt trekken is dat afstandsonderwijs niet bijzonder effectief is, zegt Martin Kalberg over het onderzoek. SVT. Hij is een schoolonderzoeker aan de Universiteit van Uppsala.

In Nederland hebben de meeste schoolkinderen breedband en computers tot hun beschikking.

Daarom zijn de bevindingen vooral zorgwekkend voor landen met een slechtere infrastructuur dan Nederland, schrijven de onderzoekers achter de nieuwe studie.

Ouders met een lage opleiding

Maar het is vermeldenswaard dat de tegenvallende resultaten gelden voor de gemiddelde student.

In totaal gebruikten de onderzoekers toetsscores van leerlingen van 15 procent van alle scholen in Nederland. De leeftijden van de leerlingen varieerden van acht tot elf jaar en de examens waren uit de jaren 2017-2020.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er grote verschillen zijn tussen studenten.

Sommige kinderen hebben veel geleerd, terwijl anderen heel weinig hebben geleerd.

Maar er was één groep in het bijzonder die eruit sprong.

Kinderen van laagopgeleide ouders presteerden significant slechter.

Vergelijkbare resultaten als Noorse jongeren

Een Noors onderzoek onder jongeren van 13-19 jaar laat iets van hetzelfde patroon zien.

In dit geval zei onderzoeker Anders Bakken van de Oslo Metropolitan University: over het algemeen zijn jongeren met ouders die in Noorwegen zijn geboren en met een hoge sociaaleconomische status de beste in het onderzoek.

Het was dus geen toeval dat ze iets leerde op de thuisschool.

Jongeren met een allochtone achtergrond en een lage sociaaleconomische status hebben vaak geen toegang tot internet of een rustige werkplek.

Tests zeggen niet alles

De onderzoekers wijzen erop dat nationale tests geen absolute maatstaf zijn voor de kennis van kinderen.

Omdat ze echter kunnen worden vergeleken met voorgaande jaren en er veel andere factoren in de analyses worden meegenomen, zijn ze van mening dat de resultaten valide zijn.

Ook hebben ze in het onderzoek een alternatieve inschatting gemaakt, die een iets ander beeld geeft.

Deze rekenmethode laat zien dat de leerlingen thuis op school misschien iets hebben geleerd. Maar deze vooruitgang was slechts 50 procent van wat het was.

Referentie:

Per Engzell med flere: Leerverlies als gevolg van schoolsluitingen tijdens de COVID-19-pandemie, PNAS 2021, https://doi.org/10.1073/pnas.2022376118.

READ  Er stroomt zoveel in de schatkist dat Noorwegen nu 2 miljard kronen per dag verkoopt: - De Bank of Norway wordt opnieuw een belangrijke speler op de valutamarkt