Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

– Wat te doen met de gedetailleerde organisatie als alles in het gebiedsplan staat?

– Wat te doen met de gedetailleerde organisatie als alles in het gebiedsplan staat?

Frohagen en gebiedsplan:

De zaak in kwestie: De zaak Fruhaugen heeft veel belangstelling gewekt, zowel onder tegenstanders als ondersteuners van het voorgestelde project. De auteur van het artikel, Per Morten Hof, behoort tot de eerste categorie.

In deze procedure onderzoekt Per Morten Hof verschillende voorstellen en argumenten rond het ruimtelijk plan van de gemeente Røros, bezien in het licht van de Frohaugen-zaak.

Dit is de taak van de lezer. De in de tekst geuite meningen vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

Veel politici wilden graag zeggen dat het ruimtelijk plan gevolgd moest worden. Vooral als het om Fruhaugen gaat, blijkbaar. Velen hebben het verkeerd begrepen, omdat het gebiedsplan alleen maar zegt wat mogelijk is. Niet wat je zou moeten of moeten doen. Wat te doen met een gedetailleerde organisatie als alles in het gebiedsplan staat?

Degenen die vasthouden aan het ruimtelijk plan gebruiken voortdurend het woord voorspelbaarheid als argument. Dan moet je ook de vraag stellen: Wie is voorspelbaar? Voor een ontwikkelaar die veel geld wil verdienen, of voor veel getroffen mensen?

Voorspelbaarheid

De initiatiefnemer, Steinar Skjerdingstad, is uiteraard geïnteresseerd in het gebiedsplan. In 2017 heeft hij algemene gegevens ingediend bij de gemeente, om zijn pand indien mogelijk in het ruimtelijk plan te laten opnemen. ‘Nee’ werd gemarkeerd als het gebied werd gebruikt voor begrazing, en ‘Nee’ werd gemarkeerd als de maatregel betrekking had op bijzondere afspraken die relevant waren voor de uitvoering van de maatregel, zoals wegen, houtkap, begrazing en jacht. Een geregistreerde overeenkomst over weiderechten op zijn land, die de initiatiefnemer niet openbaar heeft gemaakt. Voor hem geldt hetzelfde, hij heeft geen voorrang. Dat zou het hele plan hebben verpest.

In een interview in Byggeindustrien op 7 juli verklaarde Skjerdingstad het volgende:

“Ik ben er voorstander van om voorspelbaarheid te koppelen aan de gemeentelijke planning. Het hele doel van het opnemen van het wijkdeel in het gemeenteplan is het bieden van voorspelbaarheid aan organisatoren en management.

READ  Divers programma op Wereld Geestelijke Gezondheidsdag

Maar hoe zit het met degenen die door deze maatregel worden getroffen? Dit is een zeer belangrijke reden waarom de zogenaamde Plan- en Bouwwet bestaat, juist om te voorkomen dat bouwvakkers de betrokken partijen en de algemene maatschappelijke belangen overschaduwen.

gruwelijk

Vlak voor de verkiezingen had voormalig burgemeester Hans Wintervold een post met de titel “Hytter og arealplan”. De ervaren oud-burgemeester weet uiteraard dat het gemeentelijk ruimtelijk plan slechts een kader biedt. Maar Winterfold schreef:

“Het verbaast mij dat er bij de politieke behandeling van de verdere ontwikkeling van hutten in onze gemeente ervoor is gekozen om het gebiedsdeel van het gemeentelijk plan volledig buiten beschouwing te laten.”

En meer:

“Dit getuigt van een onvoorspelbaarheid die beangstigend is.”

Het is duidelijk dat Wintervold het wijkplan niet heeft gelezen. In zijn geval als gepensioneerd politicus is dit te vergeven. Maar nog erger is het met de actieve politici die hebben meegewerkt aan de vaststelling van het ruimtelijk plan. Velen van hen verwezen expliciet naar het plan van het district in hun argumenten voor de Fruhaugen-ontwikkeling in beide lezersposten en niet in de laatste plaats toen ze de kwestie aan de orde stelden.

Sterke meningen: Per Morten Hof was nauw betrokken bij de zaak Frövolen.

De nieuwe gemeenteraad

Wie twijfelt aan de plattegrond en de voorspelbaarheid van het gebied, moet lezen wat daar daadwerkelijk staat. Wanneer we nu op 26 oktober meerdere nieuwe vertegenwoordigers in de gemeenteraad hebben, is het belangrijk om te onthouden wat er in de beschrijving van het plan van het Gemeenteplan Wijk 2019-2029 staat onder het hoofdstuk ‘Belangrijkste maatregelen in het nieuwe wijkplan’. Op pagina 16 stond het volgende:

“Intensiveer en breid bestaande bouwgebieden uit in plaats van nieuwe te openen.”

READ  Mitnab, gezondheid | Tom liep het coronavirus op en lag negen dagen aan de beademing: dit is wat hij leerde

Het vreemde is dat veel van de politici die deelnamen aan de aanneming van het plan zich dit niet realiseerden. Ik vind dat angstaanjagend. Vooral omdat we het hebben over de belangrijkste maatstaven in het nieuwe ruimtelijk plan, dat wil zeggen de belangrijkste nieuwe richtingen in het plan.

Verder staat er in 3.1:

“Verdichting en efficiënter landgebruik in gebieden die bestemd zijn voor bouwzones is een alomvattende richtlijn op staats- en regionaal niveau.”

Waarom is dit niet meegenomen in de aanbevelingen van het besluit van de gemeentedirecteur als het uiteindelijke doel van het ruimtelijk plan niet is om nieuwe gebieden te openen, en de maatregel in Fruhaugen een veel hoger ruimtegebruik kent dan gebruikelijk, aldus de directeur en de gemeente heeft in veel gevallen als zeer negatief aangegeven Andere planning?

Het plan van de ontwikkelaar geeft een dichtheidsfactor van 00,024. In andere gevallen benadrukten zowel de gemeentedirecteur als de rijksdirecteur dat de coëfficiënt niet lager mag zijn dan 0,2. Volgens de gemeente is de planbeschrijving een veelomvattend strategisch managementdocument. In dit geval kan de gemeentedirecteur niet naar eigen inzicht afwijken van het ruimtelijk plan.

Belangrijkste vuist

De hoofdmaatregelen uit het gebiedsplan moeten worden nageleefd. Het mag niet in detail worden georganiseerd, in tegenstelling tot een concreet ontwikkelingsplan. In het gemeenschapsdeel, dat onlangs op 21 september werd goedgekeurd, is de belangrijkste grip in het districtsdeel versterkt. Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad dat onthoudt. Het ruimtelijk plan zou voor Røros geldig moeten zijn tot 2029.

Enorme weerstand

Aan het einde van de consultatieperiode op 2 september 2023 hadden 93 mensen een consultatie tegen de maatregel ondertekend en 11 vóór. Er zijn in totaal 75 hoorzittingen ontvangen. Er wordt gezegd dat veel van de hoorzittingen nooit verband hielden met een regelgevingsprobleem in de gemeente Røros.

Dit vertelt meer over het verzet in Ingan/Galin. 161 mensen met banden met het dorp hebben zich aangemeld om zich tegen de maatregel te verzetten voordat deze in juni door de gemeenteraad werd overwogen.

READ  Hans Ragnar wordt emeritus arts

Ali de komiek, die beweerde dat Bagdad niet was gevallen, werd opgemerkt toen Ingolf Gallen tijdens de hoorzitting schreef:

“De werkgroep probeert de indruk te wekken dat het hele dorp tegen het project is. Dat is absoluut niet het geval. Ruim de helft is voorstander of neutraal.”

Wensdenken is prima, maar cijfers zijn een zeer exacte wetenschap. Uit gemeentelijke managementdocumenten blijkt ook duidelijk dat bijzondere nadruk moet worden gelegd op zaken die meerdere belanghebbenden aangaan.

Zowel voormalig minister van Milieu Espen Barth Ede (AP) als voormalig gemeenteminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) hebben Noorse gemeenten gevraagd het gebiedsplan niet te gebruiken als argument om natuurgebieden met hutten te verkleinen. Gelsvik legde de status van het districtsplan uit tijdens het vragenuur van het parlement:

“Gemeenten kunnen het ruimtelijk plan vrijelijk wijzigen, zonder dat zij daar enige verantwoordelijkheid voor dragen.”

Deze zaak gaat over meer dan alleen Fruhaugen. Het gaat over de rol die onze politici hebben gespeeld als vertegenwoordigers van degenen onder ons die in de gemeente wonen en werken, welke plannen uitgebreide bestuursdocumenten zijn en welk soort situatiemanagement er door het gemeentebestuur wordt uitgevoerd.

– Het gaat over een groeiende Koch-opstand

– Word sceptisch als argumenten over Fruhaugen negatief lijken

– Het vestigen van nieuwe hutten in Jalain is een serieus signaal naar de buitenwereld dat er een zekere verwarring bestaat over de eigen strategie

Hij wees beide opties voor Fruvollen af

Door dit besluit behouden we de belangrijke democratische beginselen waarop onze samenleving is gegrondvest

– Als dit zogenaamde democratie is, moet de werkgroep toch op voet van gelijkheid kunnen deelnemen?

-Luister naar ons die boerenlaarzen dragen