Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Welke invloed heeft de werkomgeving op je mentale gezondheid?

Werk is in onze tijd een essentiële activiteit voor de mens. Als het werk goed georganiseerd is, is het werk goed voor de mentale gezondheid van de mens. Werk is een bron van financiële zekerheid, meesterschap en een recht daarop.

Onderzoek wijst uit dat men een verhoogd risico loopt op psychische problemen als men zijn baan verliest, en dat de geestelijke gezondheid verbetert voor degenen die weer aan het werk gaan.

Functie speelt een centrale rol

Maar een goede werkomgeving is essentieel om het werk een positieve rol te laten spelen in de gezondheid. Werkomgeving heeft alles te maken met werk, vooral hoe het werk is georganiseerd, gepland en uitgevoerd.

Het is voor ons onderzoekers moeilijk om de oorzaken van psychische aandoeningen en lijden te isoleren. Håkon Johannessen, onderzoeker en groepsleider bij STAMI, zegt dat de helft van de werknemers met een psychische aandoening zegt dat de ziekte geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door hun werk.

Lees hier meer over de psychosociale werkomgeving

Bekijk de webinar

In dit webinar, georganiseerd met Studieforbundet AOF en LO, vertelt Johannessen hoe de werkomgeving de mentale gezondheid van mensen op het werk beïnvloedt. U kunt het webinar bekijken in de video hierboven, op deze pagina.

Kenmerkend voor een gunstige werksituatie is dat het mogelijk is het werk te beïnvloeden, meer mogelijkheden te benutten, mee te werken aan het werkproces en het werk op zich zelf betekenis geeft. Dan neemt het risico af dat werk bijdraagt ​​aan psychische aandoeningen.