Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Welkom in de realiteit, Almo | Finanzavissen

Advocaat Kristian Foss Aalmo had afgelopen zaterdag een artikel in Finansavisen. Hij was van mening dat de regering gokte met het concurrentievermogen van Noorse bedrijven toen ze wijzigingen voorstelde in de wetgeving op de werkomgeving. Het probleem met de positie is dat het de realiteit niet begrijpt.

Het recht op een vaste en directe tewerkstelling in een bedrijf waar gewerkt wordt en waarde wordt gecreëerd, moet fundamenteel zijn.

Sigurd Øyvind Kambestad. Foto: Barratt

Kristen Hoorn Johannesen. Foto: Barratt

Het is vier jaar geleden dat het Hooggerechtshof accepteerde dat de werknemers van Norwegian Air Shuttle hun baan verloren toen Norwegian Pilot Services Norway en Norwegian Cabin Services Norway werden overgeplaatst naar twee pure uitzendbedrijven. Tegelijkertijd werkten ze in de luchtvaartmaatschappij zoals voor de overstap.

Het was een soort wensgedachte dat het Hooggerechtshof in Noorwegen in 2018 formele constructie, aansprakelijkheid en werkgelegenheid scheidde en dacht dat het in het echte leven zou kunnen werken. De realiteit in Noorwegen heeft de afgelopen jaren duidelijk het tegendeel aangetoond. Piloten en cabinepersoneel worden niet geleid door hun formele werkgever (crew company), maar praktisch gezien door hun echte werkgever, namelijk de luchtvaartmaatschappij.

De conclusie van het arrest is verkeerd omdat het een beroepsleven ver van de realiteit creëert en creëert. Het vonnis was gebaseerd op formaliteiten die het werk onwerkbaar maakten voor het bedrijf of de werknemers. Daarom heeft Barratt de kwestie politiek aan de orde gesteld en heeft de regering van Storr wijzigingen in de milieuwetgeving voorgesteld die nu werken. Er zijn wijzigingen in de wetgeving die zeggen dat een groep geen eigen uitzendbureaus kan opzetten, waar de arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd, en vervolgens dezelfde werknemers als onderdeel van een uitzendovereenkomst aan andere bedrijven in de groep kan leveren. Een dergelijke constructie zou na wetswijzigingen als tolerant worden beschouwd en zou dan definitief ophouden rechtmatig te zijn.

READ  Nederlands bedrijf ontketent automatische drone-aanvallen om gewassen tegen motten te beschermen? - RT Wereldnieuws

Het recht op een vaste en directe tewerkstelling in een bedrijf waar gewerkt wordt en waarde wordt gecreëerd, moet fundamenteel zijn. Het Europese Hof heeft, meer dan de Hoge Raad, doorslaggevend belang toegekend aan de feiten van de arbeidsverhouding voor de rechten van werknemers. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het arrest van het Europese Hof van Justitie van 16 juli 2020. Daar concludeerde de rechtbank dat chauffeurs die formeel in dienst waren van een Cypriotisch bedrijf maar feitelijk voor een Nederlands bedrijf werkten, rechten onder het Nederlandse recht zouden moeten hebben. Sociaal recht.

Het Europese Hof van Justitie schreef dat het doel van de wet “ondermijnd” zou worden als rechtbanken zouden toestaan ​​dat “bedrijven zuiver kunstmatige constructies gebruiken”. Dus realiteiten en niet formaliteiten moeten doorslaggevend zijn. Dit is een goede wet. Dit is in overeenstemming met goed sociaal beleid en wetgeving in bijvoorbeeld Zweden, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten.

Met haar voorstellen draagt ​​de regering bij om de Noorse wetgeving inzake arbeidsbescherming dichter bij die van onze concurrerende landen te brengen. Dit verzwakt het concurrentievermogen van Noorse bedrijven niet, maar versterkt eerder loyaliteit, communicatie en efficiëntie op de werkvloer. Het is goed sociaal beleid en goed recht.

Het is onze hoop dat we vier jaar na het ongeloofwaardige arrest van de Hoge Raad de realiteit kunnen verwelkomen.

Sigurd Øyvind Kambestad

Kristen Hoorn Johannesen

Advocaten bij Parat – Een staforganisatie in YS

(De auteurs van het artikel klaagden Noorwegen aan bij het Hooggerechtshof. Red.)