Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk


Donderdag 28 april is het Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag is gekoppeld aan de 8e Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties “Decent Work and Economic Growth”. De Internationale Arbeidsorganisatie was de eerste speciale organisatie van de Verenigde Naties en zij vieren sinds 2003 Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk.


HSE – Een dag in onze organisatie


De gemeentelijke arbeidsmilieucommissie van Kristiansund heeft deze dag uitgeroepen tot de Gezondheids-, Veiligheids- en Milieudag van de organisatie. In de loop van de tijd hebben we gezien dat sommige eenheden problemen kunnen hebben bij het uitvoeren van de tekenen van de dag op de gegeven datum en daarom is de deur geopend zodat men op tijd kan vertrekken op basis van operationele redenen. De dag blijft consistent als de Certified Health, Safety en Environment Day.


Verschillende onderwerpen in verschillende eenheden


In onze organisatie selecteert dezelfde unit de belangrijke onderwerpen om de HSE Day te belichten. De behoeften zijn verschillend en het voordeel van zo’n dag is om de inhoud aan te passen aan de behoeften van de relevante werkomgeving. We gaan echter dieper in op de focus die de ILO vandaag heeft gesteld, en hoe dit kan worden gezien in relatie tot hoe we ons voelen in onze organisatie.


Het onderwerp van dit jaar voor vandaag


Het thema van Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2022 is “Participatie en dialoog als instrument om een ​​positieve veiligheids- en gezondheidscultuur tot stand te brengen”. De ILO belicht ervaringen in het beroepsleven met bilaterale en tripartiete samenwerking tijdens de pandemie, en hoe een goede samenwerking de basis legt voor een positieve HSE-cultuur.

READ  Een populair seminar dat velen trok


Wetgeving en dialoog


Wetten en conventies vragen om informatie, dialoog/interactie en discussie. De werkgever moet ervoor zorgen dat de bepalingen in de wet en overeenkomsten worden nageleefd en in overeenstemming zijn. Medewerkers hebben het recht en de plicht hieraan bij te dragen.


We kennen uitdrukkingen als “twee hoofden denken beter dan één”, maar tegelijkertijd moet worden erkend dat het menselijk is om te willen krijgen wat we willen. Hierdoor ontstaat de behoefte om toe te werken naar de overtuiging dat door actief deel te nemen aan dialogen waarin we afwisselend actief spreken en luisteren, we beter tot goede oplossingen komen. In een grote organisatie moeten de signalen van samenwerking op algemeen niveau duidelijk zijn.


Focus op de waarde van wat een goede samenwerking kan bereiken


In de gemeente Kristiansund stond de samenwerking in de loop van de tijd in de schijnwerpers. Deze focus gaat niet alleen over de inhoud van de vraagstukken waarin we samenwerken, maar ook over de manier waarop we met elkaar in dialoog gaan. Brede partijsamenwerking zorgt ervoor dat deze manier van bevredigende samenwerking alomtegenwoordig is in de organisatie en dat het ons steeds nieuwsgieriger kan maken naar de waarde van wat goede samenwerking inhoudt. Als we naar de organisatie kijken, getuigen we dat we op een consistente weg in de goede richting zijn.


Het gezondheids-, veiligheids- en interne controlesysteem biedt goede voorwaarden voor succes


Onze gemeente loopt voorop in ons HSE-systeem. Dankzij de HSE-groepen, goede procedures die beschikbaar zijn voor medewerkers in het interne controlesysteem en een constante focus op onze verschillende rollen, hebben we alle voorwaarden voor succes binnen het thema van dit jaar, Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Tegelijkertijd erkennen we dat dit continu werk en inspanning vereist, en we zijn enthousiast om die inspanning te leveren.

READ  Hersenkracht kan oudere volwassenen een beter geheugen geven


We wensen de hele organisatie veel succes met het vieren van deze dag en kijken ernaar uit om het belangrijke werk voort te zetten naar een goed ontwikkelde en kwalitatieve samenwerking waar iedereen ervaart dat hij actief kan deelnemen met zijn stem.


Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk


Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)