Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Wereldwijde gezondheid moet een aandachtsgebied worden voor UiO

discussie berg team

De zuurverdiende gemeenschapservaring van de afgelopen twee jaar laat zien dat er nauwelijks een ander gebied is waarop we veel kunnen leren, schreef Team Berg.

Deze tekst is een discussiepost. De inhoud van de tekst geeft de mening van de auteur weer.

globalisering bindt De wereldgemeenschap staat dichter bij elkaar. Daarom moet gezondheid ook vanuit een mondiaal perspectief worden begrepen en benaderd. Het team van Berg, dat zich kandidaat stelt voor de decaanverkiezing aan de University of Oslo School of Medicine (UiO), zal van wereldwijde gezondheid een aandachtsgebied maken voor de faculteit en UiO.

Plaatsvervangend decaan voor onderzoek, Jens Peter Berg.

Plaatsvervangend decaan voor onderzoek, Jens Peter Berg.

Grote maatschappelijke uitdagingen, zoals mondiale gezondheid, vereist multidisciplinaire benaderingen en gecoördineerde inspanningen. Circle U en The Guild zijn belangrijke strategische platforms voor de internationale samenwerking van UiO.

Circle U heeft wereldwijde gezondheid als een van de drie cognitieve groepen. Vanuit UiO wordt de groep geleid door professor Evind Ingbertsen, momenteel vicedecaan voor bachelor-, master- en postdoctorale programma’s bij MED, en die in Team Berg als vicedecaan voor Internationalisering speciale verantwoordelijkheid heeft voor mondiale gezondheid.

Afrikaans zoeken Alliance Universities (ARUA) en gilde Onlangs riep hij op tot de oprichting van aparte onderzoeks- en innovatieclusters. Hoewel deze allianties zijn geïnitieerd en gefinancierd door Europese organisaties, mogen ze niet beperkt blijven tot medewerkers in Europa.

Het Berg-team zal werken Wereldwijde gezondheid promoten als investering in Circle U en The Guild door goede en gelijkwaardige partnerschappen aan te gaan met landen in het Zuiden. We zullen de beste omgevingen en samenwerkingsprojecten van onze faculteit gebruiken als voorbeelden voor het creëren van dergelijke partnerschappen.

Initiatieven onder auspiciën van By Circle U en The Guild zijn belangrijk om de wereldwijde gezondheidssamenwerking te bevorderen in de vorm van onderwijs, capaciteitsopbouw, onderzoek en innovatie. Team Berg is daarentegen van mening dat UiO zich intern zo goed mogelijk moet organiseren om te kunnen interageren met internationale initiatieven.

Het Berg-team zal werken Voor UiO om een ​​multidisciplinair initiatief op het gebied van wereldwijde gezondheid op te zetten. Het moet interdisciplinair zijn omdat wereldwijde gezondheid van belang is voor alle faculteiten van UiO. Bovendien zal de investering de prioriteit en zichtbaarheid bieden die nodig is om te kunnen reageren op de vele inputs die voortkomen uit de samenwerking met Circle U en The Guild.

Team Berg zal ervoor zorgen dat UiO een multidisciplinair initiatief in global health creëert.

berg team

MED heeft uitgebreide ervaring Werk samen aan capaciteitsopbouw voor onderzoekstraining in programma’s zoals: NORHED en NORPART. Team Berg zal leren van hoe we bestaande partnerschappen met universiteiten en andere organisaties in het Zuiden gebruiken om meer investeringen te doen en meer partnerschappen te ontwikkelen.

Lees na de advertentie

Ontvang het nieuws op uw mobiele telefoon
Download de Khrono-app!

We willen weer een stap vooruit Verder door het creëren van interdisciplinaire thematische leergemeenschappen waarbij het doel is om een ​​of meer van deze gemeenschappen te hebben binnen mondiale gezondheid of aanverwante onderwerpen met partners uit het Zuiden als gelijkwaardige actoren. Leergemeenschappen zullen ontmoetingsplaatsen creëren voor onderzoekers in alle stadia van hun loopbaan en zullen een belangrijke arena worden voor het bespreken van mondiale gezondheid en om te leren van de ervaringen van midden- en lage-inkomenslanden.

Huidig ​​decanaat MED heeft de interne organisatie van het Centre for Global Health van het College al overgenomen en zal het van afdelingsniveau naar faculteitsniveau verhogen om het meer ruimte en een betere zichtbaarheid te geven. Het eigen centrum voor excellent onderwijs van de hogeschool, het Centre for Sustainability in Health Education (SHE), waar Evind Ingbritsen aan het hoofd staat, is een belangrijk hulpmiddel voor het in kaart brengen, initiëren en ontwikkelen van universitair onderwijs op het gebied van wereldwijde gezondheid. Wereldwijde gezondheid zou hier een onderwerp moeten zijn.

duurzame gezondheidseducatie Gebaseerd op langetermijnonderzoek “is de visie van Team Berg. Deze visie kan niet worden bereikt zonder wereldwijde partnerschappen en een systematische vermindering van wereldwijde gezondheidsongelijkheden. In verkiezingsprogramma We schrijven dat we zouden moeten zijn en lerende organisatie. We moeten worden opgeleid om te leren hoe we elkaars ontwikkeling en loopbaan kunnen verbeteren en ondersteunen. De zuurverdiende gemeenschapservaring van de afgelopen twee jaar laat zien dat er nauwelijks een ander gebied is dan mondiale gezondheid waar we veel te leren hebben.

Auteurs: Jens Peter Berg, Elaine Olog Roosefold, Tom Hemming Carlsen, Steen Marie Olven en Evind Ingpretsen.

READ  Het transformatieproces in de wereld neemt toe - ons land