Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Werkgelegenheidscrisis of slechte regelgeving in de zorg? – Yasin

We weten niet veel over de toekomst, maar één ding lijkt in steen geschreven: naarmate de bevolking vergrijst en de kwaliteitseisen van de verzorgingsstaat toenemen, zal de druk op de sociale voorzieningen, vooral in de gezondheidszorg, toenemen in de komende decennia. Maar wanneer demografische evolutie wordt gepresenteerd, is het aan ons om uit te zoeken hoe we deze uitdaging als samenleving het beste kunnen aangaan.

De cijfers die de basis vormen voor het berekenen van toekomstige efficiëntiebehoeften zijn grotendeels gebaseerd op de huidige situatie en laten ons zien hoe het over 10 of 20 jaar zou zijn als we alles zouden doen zoals het nu doet, met het huidige serviceaanbod en het oplossen van problemen. Maar moeten en moeten we dat vandaag allemaal doen? Kunnen we een groot deel van de werkgelegenheidscrisis oplossen door anders te denken?

De kennis is er. Helaas zijn de werkgeversorganisaties KS en Spekter en de autoriteiten zeer negatief. Mooie woorden worden niet gevolgd door daden. Het is jammer voor ons allemaal die willen dat de verzorgingsstaat van morgen de beste van de wereld is.

Als we taken beter verdelen en een breder team bouwen, zullen we een betere beheersing en welzijn hebben in de werkdag van het individu en een betere en efficiëntere publieke sector.

Een paar jaar geleden werd er veel gesproken over ‘de ziekte van de meester’: de master werd de nieuwe bachelor, en de bachelor kwam in de plaats van het getuigschrift. Hoger onderwijs is belangrijker geworden dan goed onderwijs.

Hoewel de term misschien achterhaald is, is het onderwerp nog steeds erg relevant. Misschien ligt een groot deel van het antwoord op wervingsuitdagingen in zoiets simpels als een betere taakverdeling en de juiste vaardigheden op de juiste plaats? Hoe kunnen taken beter worden gedeeld?

READ  Onderzoek, inheemse | Zoek zonder groothoeklens

Het huidige voorbeeld is het veelbesproken verpleegkundigentekort. Uit het jaarlijkse ondernemersonderzoek van NAV blijkt dat het verpleegkundigentekort blijft toenemen. In de afgelopen zes jaar is het tekort aan verloskundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen en verloskundigen gestegen van 2.600 naar bijna 7.000. Ondertussen blijkt uit het Health At a Glance 2019-rapport van de OESO dat Noorwegen bovenaan staat in de statistieken over het aantal verpleegkundigen per inwoner.

– Betekent dit dat we in Noorwegen meer verpleegkundigen met een universitaire opleiding nodig hebben, of is het het gevolg van het toewijzen van verpleegkundigentaken die anderen in de praktijk kunnen oplossen? Stelt de huidige organisatie tijd en middelen, en is dit een recept voor hoge werkdruk en slechte werkuren?

In 2017 publiceerde het Labor Research Institute (AFI) een rapport waaruit blijkt dat gezondheidswerkers over vaardigheden en kennis beschikken die ze niet mogen gebruiken. Een derde van de gezondheidswerkers wil meer uitdagingen op het werk. Ze vertegenwoordigen een niet-gerealiseerd potentieel en kans voor werkgevers die moeite hebben om gekwalificeerd werk te vinden.

Mensen banen geven waarvoor ze niet zijn opgeleid, is slecht beleid. Hoewel we vacatures hebben voor gezondheidswerkers en andere gezondheidswerkers, zijn veel banen in de gezondheidssector alleen voor verpleegkundigen. Dit verhoogt de druk op medewerkers, maakt het moeilijk om lang in het bedrijf te blijven en zorgt ervoor dat een groot aantal medewerkers gaandeweg uitvalt. Ook mogen we de volledige competentie van de verpleegkundigen niet benutten, want dan zou de vraag naar hogere salarissen meer gewicht hebben gekregen.

Soortgelijke voorbeelden zijn er ook in andere delen van de gezondheidssector. Uit een onderzoek van de Norwegian Medical Association in 2020 bleek dat ziekenhuisartsen een aanzienlijk deel van hun tijd besteden aan administratie en ICT en minder aan patiënten dan voorheen. De meesten zullen het erover eens zijn dat dit een ongelukkige ontwikkeling is en dat het vergroten van het aantal gezondheidssecretarissen en ander administratief personeel een rationeler gebruik van middelen zou zijn.

READ  Internationaal regisseur en meest populaire vrouw

Als we taken beter verdelen en een breder team bouwen, zullen we een betere beheersing en welzijn hebben in de werkdag van het individu, en een betere en efficiëntere publieke sector. Maar dan moeten we de discussie durven aangaan.