Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Wetswijzigingen voorstellen om de digitale interactie en infrastructuur te verbeteren

Het ministerie van VWS stelt verschillende wetswijzigingen voor om betere samenwerking en een landelijke digitale infrastructuur mogelijk te maken.

Digitalisering is een belangrijke drijvende kracht achter verandering en een belangrijk instrument om end-to-end operaties voor patiënten te vergemakkelijken. Snelle ontwikkeling vereist een betere nationale samenwerking en daar willen we met deze wetswijzigingen aan bijdragen, zegt minister van Volksgezondheid Engfield Kirkul

De gezondheids- en zorgdienst wordt steeds gespecialiseerder en tegenwoordig krijgen veel patiënten diensten bij verschillende bedrijven in dezelfde behandelingskuur. vereist dat relevante informatie over patiënten en gebruikers beschikbaar is voor gezondheidswerkers, ongeacht waar de patiënt wordt behandeld in het land en ongeacht of de behandeling wordt uitgevoerd door een gezondheidsfonds, huisarts, gemeente of particuliere actoren,

Het zorgt voor een betere interactie

Het ministerie van VWS stelt voor om artikel 10 van de Wet patiëntendossiers aan te passen, zodat er regelgeving kan komen over de verwerking van persoonsgegevens in de landelijke data-infrastructuur. Dergelijke regelgeving kan de interactie en verantwoordelijkheden tussen de verschillende actoren en componenten regelen.

Om de best mogelijke gezondheidszorg te kunnen bieden, is het essentieel dat relevante en noodzakelijke informatie over medische geschiedenis en medicijngebruik de patiënt gedurende het hele proces van de patiënt volgt en op een veilige manier wordt beheerd en opgeslagen, zegt Kirkul.

Er zijn andere wetswijzigingen voorgesteld die de wettelijke bevoegdheid garanderen om individuele bestuursbesluiten te automatiseren. Geautomatiseerde beslissingen zijn onder andere relevant voor de vergoeding van patiëntenreizen, waar grote bedragen aan terugbetalingsclaims worden afgehandeld en waar het verkrijgen van toestemming niet gepast is.

READ  Meer dan 90% van de Peruaanse studenten begrijpt geen wetenschappelijke en technologische cursussen

Privacy moet worden beschermd

Daarnaast stelt de afdeling voor om in de Wet patiëntendossiers vast te leggen dat de GGD registratiegegevens mag verwerken om behandelgerichte patiëntendossiers, zoals patiëntendossiers, te ontwikkelen en te toetsen. Voorwaarde is dat het onmogelijk of onevenredig moeilijk is om het doel te bereiken met anonieme of fictieve informatie.

De voorstellen zijn een vervolg op het Hurdal-platform, waar we stellen dat de rollen en verantwoordelijkheden van digitaliseringsactoren in de zorgsector helder moeten worden en dat er landelijke afstemming moet komen. Een belangrijk uitgangspunt van deze maatregelen is dat ze de privacy van een persoon niet mogen schaden. We denken dat deze voorstellen een betere privacybescherming mogelijk maken dan de huidige oplossing, zegt Kirkul.