Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Wijziging van Verordening nr. 1166 van 31 oktober 2008 met betrekking tot de reikwijdte van de Wet Letselpatiënten en de verplichting om degenen die gezondheidszorg verlenen buiten de openbare gezondheids- en zorgdiensten te ondersteunen (waardoor napraaths, orthopedisten en paramedici in gevaar komen).

Onze referentie: 21/4011

Consultatie – Wijzigingsregeling 31 oktober 2008 nr. 1166 betreffende de reikwijdte van de wet op letsel bij patiënten en de verplichting tot ondersteuning van degenen die gezondheidszorg verlenen buiten de openbare gezondheids- en zorgdiensten (naprathes, orthopedisten en paramedici in gevarenklassen plaatsen)

Gezondheidswerkers die buiten de openbare gezondheids- en zorgdiensten gezondheidszorg verlenen, zijn verplicht uitkeringen te verstrekken aan de Norwegian Patient Injury Compensation (NPE). Het jaarlijkse ondersteuningspercentage per man per jaar wordt in de regelgeving vastgesteld op basis van het risico voor de groep individuen om patiënten te schaden.

Het Department of Health and Care Services dient hierbij adviesvoorstellen in om naprapaten, orthopedisten en paramedici in gevarenklassen te plaatsen.

Deadline consultatie: 17 december 2021.

Consultatiegegevens worden digitaal gepresenteerd op regjeringen.no hieronder “Stuur een consultatiereactie”. Hier kunt u zich registreren, de opgave opslaan en bijlagen uploaden. Het is ook mogelijk om reacties op de consultatie te sturen zonder te registreren.

Iedereen kan consultatieverklaringen afleggen. Adviesorganen zijn verplicht om te beoordelen of het Overlegmemorandum moet worden gestuurd naar de primaire instanties of bedrijven, dochterondernemingen, leden, etc.

Overlegverklaringen zijn op grond van de Wet openbare toegang tot informatie in de regel openbaar en zullen worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet

Carrie Sunderland (EF)

hoofd van de missie

Helgeland uitrusting

Sectiemanager

Het document staat online en bevat dus geen handgeschreven handtekeningen

READ  Ziekte, Geneeskunde / Gezondheid | Infecties namen in één week met meer dan 50 procent toe - Naxtad luidt alarm