Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Zal de ervaring van de gezondheidsdiensten onderzoeken

In de maand december worden 20.000 inwoners van Trondelag en More og Romsdal uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Laatste update: 17.12.2021

Illustratie van een deelnemer aan een bevolkingsonderzoek.

Ervaringen met het gebruik van digitale gezondheidsdiensten worden nu in kaart gebracht in een burgerenquête.

De achtergrond van de verspreiding van de burgerenquête is dat gezondheidsdiensten in Midden-Noorwegen een nieuw burgerportaal gebruiken, HelsaMi genaamd. Het nieuwe digitale portaal voor gezondheidsdiensten zal in 2022 beschikbaar zijn voor inwoners van Trøndelag en in 2023 in Møre og Romsdal. Hier zullen patiënten en gebruikers toegang hebben tot hun eigen gezondheidsinformatie en de mogelijkheid om verbinding te maken met gezondheidsdiensten.

Het doel van een demografisch onderzoek is om op basis van hun eigen ervaringen een omvattend beeld te krijgen van hoe patiënten en gebruikers de huidige gezondheidszorg ervaren. De enquête zal vragen stellen over alles, van hoe ontevreden of ontevreden een persoon is met gezondheidsdiensten als het gaat om toegang tot hun gezondheidsinformatie, tot hoe gemakkelijk het is om contact op te nemen met gezondheidsdiensten. Deelname is vrijwillig, maar de GGD stimuleert iedereen die wordt uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

De antwoorden zijn belangrijk voor het verbeteren van de gezondheidsdiensten en zullen een nuttige input zijn om patiënten en gebruikers in de toekomst van de best mogelijke gezondheidsdiensten te kunnen voorzien.

De respondenten worden geselecteerd uit het bevolkingsregister en zullen inwoners zijn van de gemeenten die het gezondheidssysteem zullen leveren of in een verzorgingsgebied van een ziekenhuis in Midden-Noorwegen. Iedereen die de enquête ontvangt, kan deelnemen, hoe nauw ze ook verbonden zijn met de gezondheidsdiensten. Zowel persoonlijke ervaring als de ervaring van familieleden zijn belangrijk. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd als een online onderzoek en respondenten ontvangen een uitnodiging via HelseNorge of een digitale mailbox.

READ  Kinderen en adolescenten, gezondheid | Ministerie van Volksgezondheid: Kinderen tussen 5 en 11 jaar worden gevaccineerd

Het bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd door Health Central Norway in samenwerking met de gemeente Trondheim.

Het onderzoek is anoniem en alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Het invullen van de vragenlijst zelf duurt ongeveer vijf minuten en iedereen die meedoet doet mee aan een loterij voor een tablet ter waarde van 5.000 kronen.

Heeft u vragen over het bevolkingsonderzoek?

Contactpersoon gemeente Trondheim: Ola Skorstad [email protected]

Contactpersoon Gezondheid Centraal Noorwegen: Astrid Bjørgum
[email protected]