Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Zes op de tien vinden de presentatie van psychiatrische patiënten erg slecht

Zes op de tien Noren die zorg verlenen aan geesteszieken zijn erg arm. Het verschijnt in de “Barometer voor het gezondheidsbeleid in Kuntar”.

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage Noren dat kritiek heeft op de gezondheidszorg op het gebied van geestelijke gezondheid is gestegen van 37 procent vorig jaar naar 58 procent dit jaar.

Klein van formaat

– Bewoners beseffen dat voorzieningen klein van omvang zijn en onder druk staan. Vooral de toegenomen behoefte in de nasleep van de pandemie heeft dit zichtbaar gemaakt. Autoriteiten moeten serieus nemen dat het vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg laag is en maatregelen nemen die de dienstverlening verbeteren en het vertrouwen van mensen versterken, zegt Håkon Kongsrud Skard, voorzitter van de Norwegian Psychological Association tegen TV 2.

Weinig vertrouwen: – Autoriteiten moeten maatregelen nemen die de dienstverlening verbeteren en het vertrouwen van mensen versterken, zegt Håkon Kongsrud Skard, voorzitter van de Norwegian Psychological Association for Television 2. Foto: Ole Enes Ebbesen/TV 2

De pandemie heeft zijn stempel gedrukt op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel jongeren tijdens de pandemie geworsteld hebben met isolement en beperkt sociaal contact.

Vrouwen (65%) zijn kritischer over gezondheidsdiensten dan mannen (52%).

Als je kijkt naar de kosten van geestesziekten voor het individu en voor de samenleving, dan is dat duidelijk nodig bij een echte verbetering van de dienstverlening, zegt Skard.

Docenten zouden beter moeten begeleiden

Twee op de drie respondenten zijn van mening dat de school niet in staat is om te gaan met kinderen en jongvolwassenen met psychische problemen. Slechts zes procent van de bevolking gelooft dat de school in staat is om te gaan met kinderen en jonge volwassenen met psychische problemen.

Gezien het feit dat kinderen en jongeren de grootste toename van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg hebben, is het belangrijk om te kijken wat de school kan bijdragen. School is tenslotte een arena waar alle kinderen zijn, zegt Skard.

Hij is van mening dat men niet van een leraar kan verwachten dat hij aan alle behoeften kan voldoen in een klas van maximaal 30 leerlingen.

We hebben altijd geloofd dat er meer competentie op het gebied van geestelijke gezondheid op scholen zou moeten zijn. Verpleegkundigen doen waardevol werk, maar we zijn van mening dat de PP-dienst een duidelijk mandaat moet hebben om meer aanwezig te zijn op scholen en begeleiding te bieden aan opvoeders bij het faciliteren en maatregelen voor een betere geestelijke gezondheid, legt Skard uit.

De grootste uitdaging van onze tijd

In januari 2022 was men het er overweldigend over eens dat opdrachten in de gezondheidszorg de grootste uitdaging van onze tijd waren. 56 procent van de bevolking denkt van wel. Het percentage is sinds 2009 nooit hoger geweest sinds dezelfde vraag werd gesteld.

De leeftijdsgroep onder de 30 jaar onderscheidt zich op veel gebieden in dit onderzoek door het meest bezorgd te zijn over geestelijke gezondheidsproblemen.

De arbeidssituatie in de gezondheidszorg baart inwoners zorgen en uit het onderzoek blijkt dat velen menen dat dit in veel gemeenten de patiëntveiligheid aantast. De juiste gezondheidswerkers met de juiste kwalificaties, dat is wat volgens kiezers de overheid de komende jaren voorop moet stellen.

jaarlijks onderzoek

Het onderzoek illustreert wat volgens de Noren de grootste uitdaging van Noorwegen is.

Jongeren hebben duidelijk overgewicht bij degenen die vinden dat geestelijke gezondheid de komende jaren in de eerste plaats prioriteit moet geven aan de overheid op het gebied van gezondheid en zorg.

Gegevensverzameling voor de “Kantar Health Policy Scale” werd uitgevoerd op 10 december 2021 – 10 januari 2022. In de enquête, die jaarlijks wordt gehouden, hebben 2011 Noren een aantal vragen beantwoord.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Norwegian Psychological Association, NHO Service and Trade, de Norwegian Nurses Association, de Pharmacy Association, de Oslo Cancer Group, het Centre for Age-Friendly Norway en Aleris Vertical Health and Vision Information.

READ  griepvaccin | Zo krijg je een griepprik in Kristiansund