Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Ziekte-uitbraak in gemeentelijke zorginstellingen

Vroege identificatie van SARS-CoV-2-gevallen en nauw contact tussen personeel of bewoners is van cruciaal belang om de omvang van uitbraken te verminderen. In het infectiebeheersingsplan van de gemeente moeten schriftelijke richtlijnen komen om uitbraken te verduidelijken en terug te dringen.

Om uitbraken te voorkomen of te beperken, is het van belang dat onderstaand advies snel wordt uitgevoerd nadat het eerste geval van covid-19 is bevestigd bij een medewerker of bewoner.

 • De gemeentearts moet verwittigd worden.
 • De gemeentearts is verantwoordelijk voor het signaleren en opvolgen van contacten, waaronder bezoekers. Het verpleeghuis moet in samenwerking met de gemeentearts zorgen voor de opvolging van personeel en bewoners.
 • In het verpleeghuis dient een uitbraakmanager te worden aangesteld, die in samenwerking met de gemeentearts de inspanningen coördineert. Er moet worden gezorgd voor een goede communicatie met de gespecialiseerde gezondheidsdienst, zowel met betrekking tot eventuele ziekenhuisbewoners/werknemers als met betrekking tot microbiologische testresultaten.
 • Een uitbraaksituatie kan stressvol zijn voor de deelnemers. De hulpvraag moet worden beoordeeld door het crisisteam van de gemeente of anderen
 • Er moet een vervolgplan worden gemaakt. Er moet worden ingegaan op de vraag hoe kan worden gezorgd voor voldoende personeel en bekwaamheid om voor de bevolking te zorgen, infectieopsporing uit te voeren en noodzakelijke en passende maatregelen voor infectiebeheersing te implementeren.
 • In het geval van een uitbraak is het vooral belangrijk dat iedereen (bewoners en personeel ongeacht de vaccinatiestatus of zijn blootgesteld aan covid-19) het volgende doet:
  • Houd zoveel mogelijk afstand (minimaal een meter)
  • Let op de ontwikkeling van symptomen van de ziekte van COVID-19
  • Getest op symptomen
 • Onbeschermd moet worden beschermd
 • Alle medewerkers aan het werk in de getroffen unit1 (ongeacht de vaccinatiestatus of bezwijken aan covid-19) Bij contact van minder dan één meter met andere bewoners en personeel dienen gezichtsmasker en oogbescherming te worden gedragen tot de uitbraak voorbij is.
 • Het management moet zorgen voor toegang tot gezichtsmaskers en afvalbeheer, evenals voor een goede procedure voor het hergebruik van oogbescherming.
 • Als het eerste bevestigde geval een werknemer is, moet hij in thuisisolatie worden geplaatst.
 • Als het eerste bevestigde geval een inwoner is, moet de betrokken persoon worden geïsoleerd en moet het advies in de rubriek “Opvolging van populaties waar COVID-19 is bevestigd” (zie hierboven) worden opgevolgd.
 • Nauwe contacten (bewoners en personeel) moeten worden geïdentificeerd en opgevolgd. De afdeling/unit wordt vaak gezien als een ‘familie’ en de bewoners worden gezien als nauw met elkaar in contact.
 • Nauwe contacten die volledig zijn ingeënt of minder dan 6 maanden geleden covid-19 hebben gehad, zijn vrijgesteld van quarantaine voor infectie. Het wordt nog steeds aanbevolen om de gehele gevaccineerde populatie onmiddellijk te testen in verband met het onderzoek, zie tabel 1 hieronder. Medewerkers hoeven niet getest te worden.
 • Nauwe contacten die 3-15 weken geleden de eerste dosis van het vaccin hebben gekregen (inwoners of werknemers) zijn onderworpen aan quarantaine, maar kunnen worden vrijgesteld als ze tussen de derde en zevende dag na blootstelling één keer worden getest, zie covid-19-regelgeving. Tijdens de uitbraak wordt echter aanbevolen om het testregime zoals beschreven in tabel 1 hieronder te volgen en dat personeel in deze categorie thuis blijft en bewoners in eenzame opsluiting tot de negatieve test op de derde dag.
 • Onbeschermde nauwe contacten worden 10 dagen geïsoleerd, maar kunnen desgewenst na 7 dagen worden getest. Het wordt aanbevolen om het testschema te volgen dat in onderstaande tabel 1 wordt beschreven.
  • Voor bewoners in deze categorie is het aan te raden 1) quarantaine in speciale kamers, 2) voorlichting over goede handhygiëne, 3) vooral nauwlettend te volgen op het ontstaan ​​van klachten 4) symptomatische testen
  • Werknemers in deze categorie moeten in thuisquarantaine. Om ervoor te zorgen dat het proces een kans heeft om medewerkers vrij te stellen van quarantaine, zie. §6e van de covid-19-verordening. Indien van de uitzondering gebruik wordt gemaakt, dienen de in het hoofdstuk Opvolging nauwe contacten, quarantaine en thuisisolatie beschreven infectiemaatregelen te worden toegepast.
 • Een werknemer of bewoner met een bevestigde COVID-19-infectie heeft mogelijk in verschillende eenheden/afdelingen gewoond, en zij zullen worden gedefinieerd als getroffen1. In deze units kunnen er andere bewoners of medewerkers zijn die niet worden geïdentificeerd als nauwe contacten, maar het wordt toch aanbevolen dat deze ook het testregime in tabel 1 volgen.
 • In een onopgeloste beginfase van de uitbraak waarbij personeel wacht op testresultaten van getroffen eenheden op andere afdelingen, één test voor alle bewoners en personeel (met uitzondering van personeel dat volledig is gevaccineerd of covid-19 heeft gehad in de afgelopen zes maanden) op deze afdelingen wordt aanbevolen. Tegelijkertijd moeten werknemers gezichtsmaskers en oogbescherming gebruiken totdat de testresultaten beschikbaar zijn. Als alle testresultaten in dit onderzoek negatief zijn, worden de procedures in deze secties beëindigd.
 • Een tijdelijke opschorting van bezoeken aan getroffen eenheden wordt aanbevolen totdat de situatie onder controle is.Lokale beoordelingen van bezoeken kunnen worden uitgevoerd als zowel bewoners als bezoekers worden beschermd.
 • Of een kinderdagverblijf in een verpleeghuis tijdelijk moet worden gesloten op basis van het risico op infectie van de eenheid(en) met uitbraken (bewoners of personeel), de beschermingsstatus tussen verpleeghuisbewoners en gebruikers van dagelijkse activiteiten, en de fysieke ontwerp van de gebouwen.
 • Wanneer de infectiesituatie in het verpleeghuis weer onder controle is, dient het gebruik van mondkapjes en oogbescherming bij onbeschermde personen te worden gestaakt.
 • Er zijn geen aanwijzingen dat dubbele sets handschoenen of andere beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Correct gebruik van beschermende uitrusting helpt het risico op infectie te verminderen. Correct gebruik omvat wanneer en hoe beschermende uitrusting en kritische punten tijdens gebruik en aankleden te dragen. Het is aan te raden om een ​​waarnemer te hebben die feedback kan geven over defecten tijdens de procedure voor het aan- en uittrekken van beschermingsmiddelen.
 • Het management moet de hierboven aanbevolen maatregelen, routines en organisatie beoordelen en maatregelen implementeren die nog niet bestaan. Deze checklist kan gebruikt worden voor intern gebruik, hulpmiddelen voor de verspreiding van COVID-19 in GGD’en_07.07.21.docx.
 • Bij ernstige gevallen van COVID-19 die bij medewerkers of bewoners zijn aangemerkt als vaccinfalen, dient dit te worden gemeld via Meldy. Zie de Gids voor coronaire vaccinatie voor meer informatie.
READ  Bevallingsafdelingen worstelen - NRK Møre O Romsdal - Lokaal nieuws, TV en radioراد

1Een geïnfecteerde eenheid wordt gedefinieerd als de eenheid(en) waarin de infectie is gedetecteerd. Er moet een positieve enquête worden gehouden onder werknemers of bewoners.

Tabel 1. Overzicht van te isoleren personeel/bewoners en aanbevolen testen in getroffen eenheden

Beschermingsclassificatie tegen COVID-19

bewoner / werknemer

Quarantaine voor infectie (nauwe contacten)

PCR-test (eventueel een snelle test parallel in de eerste ronde)

groep A

beschermd /
volledig versterkt

Twee doses van het vaccin minstens een week van tevoren

In de

Binnenkort worden de bewoners getest. Medewerkers hoeven niet getest te worden.

beschermd /
volledig versterkt

Herziening van COVID-19 en het ontvangen van een enkele dosis van het vaccin

In de

Geen testen voor bewoners en medewerkers

beschermd

covid-19 beoordeling afgelopen 6 maanden

In de

Geen testen voor bewoners en medewerkers

groep b

beschermd

Eerste dosis gevaccineerd 3-15 weken geleden (definiëren van nauw contact)

Aanbevolen werkbeperkingen voor personeel en privékamers voor bewoners tot de dag van de negatieve test 3.

Onmiddellijk + elke 3 dagen tot 10 dagen na de laatste positieve test, en ook als er symptomen optreden ظهور

onbeschermd

Niet gevaccineerd/niet beoordeeld door covid-19 minder dan 6 maanden geleden (specificeer nauw contact)

En

Onmiddellijk + elke 3 dagen tot 10 dagen na de laatste positieve test, en ook als er symptomen optreden ظهور

beschermd

Eerste dosis 3-15 weken geleden gevaccineerd (geen nauw contact)

In de

Onmiddellijk + elke 3 dagen tot 10 dagen na de laatste positieve test, en ook als er symptomen optreden ظهور

onbeschermd

onbeschermd (ongesloten contact)

In de

Onmiddellijk + elke 3 dagen tot 10 dagen na de laatste positieve test, en ook als er symptomen optreden ظهور

Personeel en bewoners (exclusief medewerkers die volledig zijn ingeënt of minder dan 6 maanden geleden covid-19 hebben gehad) op andere afdelingen waar mapping wordt aanbevolen

In de

Dus

 • Als er nieuwe bevestigde gevallen worden ontdekt, moet een nieuwe infectiedetectie en verdere tests worden uitgevoerd voor werknemers en bewoners van “Groep B”.
 • Mensen die in de afgelopen 3 maanden covid-19 hebben gehad, mogen meestal niet worden getest vanwege het risico op een positieve test door langdurige afgifte van virusresten. Mensen met covid-19 tussen de 3 en 6 maanden moeten meestal alleen op symptomen worden getest.
 • Monsters moeten worden geanalyseerd met PCR. Als een lange responstijd wordt verwacht, kan een snelle antigeentest worden gebruikt in de eerste testronde (dag 0). Maatregelen voor infectiebeheersing en het volgen van infecties moeten worden gestart op basis van reacties van snelle antigeentests2, maar het uiteindelijke resultaat van de PCR-test is geldig voor verdere actie.
 • Degenen in de getroffen eenheid moeten lokaal in het testsysteem worden geïdentificeerd en de persoon moet 48 uur na het verschijnen van de eerste bevestigde symptomen terugkeren.
 • Monstername, inclusief het gebruik van beschermende uitrusting, wordt beschreven in het hoofdstuk Monstername. Er is meestal geen basis voor gedwongen asymptomatische testen, vgl. infectie controle wet.
 • Na afloop van de quarantaine moeten onbeschermde werknemers het hierboven beschreven testregime volgen, net als andere werknemers en bewoners van de getroffen eenheid.
READ  Acht van de tien gemeenten herplaatsen gezondheidsverpleegkundigen - nieuws, eerstelijnsgezondheidszorg

2Reacties van snelle antigeentests moeten worden gerapporteerd aan de MSIS-laboratoriumdatabase en op dezelfde manier aan MSIS worden gerapporteerd als covid-19-laboratoriumtests. Voor het vastleggen van testresultaten is een landelijke oplossing ontwikkeld. Sommige aanbieders van medische dossiers bieden ook integratie voor rechtstreekse rapportage vanuit elektronische patiëntendossiers.