Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Zijn de rode greens klaar voor mazucato-ideeën?

Debat Kerry Levy

Mariana Mazzucato stelde voor dat het land zich zou concentreren op de belangrijkste “taken” om maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatcrisis aan te pakken. De feestprogramma’s van de rode en groene partijen geven aan nog niet helemaal klaar te zijn voor de ideeën van Mazzucato.

Deze tekst is de functie van het debat. De inhoud van de tekst geeft de mening van de auteur weer.

Missies | Iedereen is het er mee eens Kennis is de sleutel om de klimaatcrisis op te lossen, de vergrijzingsgolf tegen te gaan of een welvaartsmaatschappij verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn alle politici die een onderzoeksinvestering in bijvoorbeeld het klimaat hebben voorgesteld, onder vuur komen te liggen van burgemeesters en oudere professoren van oude universiteiten. Ze zeggen dat de kennisuitdagingen van de toekomst alleen kunnen worden opgelost door te investeren in fundamenteel onderzoek. Mariana Mazzucato (professor aan het University College London en speciaal adviseur van de Europese commissaris voor onderzoek, wetenschap en innovatie) is een van de velen die een uitweg uit dit probleem hebben laten zien.

Bestuurders en professoren Het idee dat investeren in fundamenteel onderzoek aan (oude) universiteiten noodzakelijkerwijs leidt tot kennis die de samenleving (of het bedrijfsleven) nodig heeft en die kan worden ‘overgedragen’ aan degenen die kennis kunnen vertalen in producten, diensten en beleid, behoort tot de zogenaamde lineair model. Dit is een mentaliteit die al lang geleden is opgegeven in de zoektocht naar kennis en innovatie. Ten eerste is er geen mechanisme voor basisonderzoekers om te onderzoeken wat de samenleving nodig heeft. Integendeel, het ligt in de aard van fundamenteel onderzoek dat de huidige onderzoeksideeën het onderwerp zijn van verder onderzoek. Daarom zijn er veel voorbeelden van universiteiten die niet inspelen op de onderzoeksbehoeften van de gemeenschap, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, klimaat of de cognitieve behoeften van de verzorgingsstaat. Ten tweede weten we dat er nieuwe oplossingen ontstaan ​​in de interactie tussen onderzoek en behoeften. Resultaten komen wanneer verschillende perspectieven elkaar beïnvloeden.

Mazzucato Ideeën werken Over het precies dit: hoe ontwerpen we een derde pad in het innovatiebeleid – tussen fundamenteel onderzoek en puur toegepast onderzoek? De logica is dat fundamenteel onderzoek onderzoeksvragen beantwoordt die in het onderzoek zelf voorkomen, terwijl toegepast onderzoek specifieke onderzoeksvragen beantwoordt die ontstaan ​​op basis van behoeften in het bedrijfsleven en de publieke sector. De missies van Matzocato hebben een diepgaand effect gehad op het denken van de Europese Unie over het onderzoeksbeleid, maar het is in de eerste plaats een middel om in te spelen op de behoeften die door de samenleving zijn vastgesteld.

(Lees meer onder AnnonseN)

Download de Khrono-app en ontvang meldingen van belangrijke debatten en nieuws.
Downloaden op iPhone Download voor Android

De kans om een ​​specifiek probleem op te lossen is aanzienlijk groter als u probeert dat probleem op te lossen, in plaats van een probleem op te lossen in de hoop dat het antwoord nuttig is.

Kerry Levy

Matzocato Ideeën Zeer geschikt voor rode en groene partijen die klimaatuitdagingen serieus willen nemen en het Noorse model van de verzorgingsstaat verder willen ontwikkelen. Voor beide uitdagingen is kennis de sleutel. Het gebruik van missies om te reageren op maatschappelijke uitdagingen houdt in dat een volledige reeks instrumenten moet worden toegepast op een beperkt gebied: fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, innovatie, ontwikkeling en bedrijfsbeleid. Maar het is gemakkelijk te volgen: als de autoriteiten de behoeften te beperkt vaststellen, de onderzoeksopdrachten te gedetailleerd zijn of winnaars proberen te kiezen, gaat het mis. Omgekeerd, tenzij de autoriteiten duidelijke doelen en een specifieke richting hebben voor wat ze op openbaar niveau willen doen, zullen er niet veel investeringen worden gedaan. Nu is eenvoudig zoeken zonder directe apps niet nutteloos. helemaal niet. En de hoofdonderzoekers zijn zeer bedreven in het laten zien van precies hiervan voorbeelden. Maar de kans om een ​​specifiek probleem op te lossen is veel groter als je dat probleem probeert op te lossen, in plaats van een probleem op te lossen in de hoop dat het antwoord nuttig is. Het vereist dat politici zich bewust zijn van wat ze doen.

Geen van hen De rode en groene partijen hebben Mazzucato’s ideeën in de onderzoekspolitiek vastgelegd. Het Labour-programma doordringt het feit dat ze onderzoek willen gebruiken als instrument in alle onderdelen van het arbeidsbeleid en voor alle maatschappelijke uitdagingen. Maar bij de bespreking van onderzoek in het algemeen gaat het óf om fundamenteel onderzoek of toegepast onderzoek. SV stelt expliciet dat “de grote vragen en uitdagingen van onze tijd zijn gebaseerd op nieuw wetenschappelijk inzicht en nieuwe oplossingen”, en stelt voor om het onderzoek op de meeste gebieden te vergroten. Maar bij het gebruik van de tools ligt het antwoord grotendeels in meer basisfinanciering (die betrekking heeft op fundamenteel onderzoek zonder toezicht). De Centrumpartij benadert door te schrijven: “De verbinding tussen onderzoeksgemeenschappen en de samenleving is van cruciaal belang om het praktische gebruik van onderzoeksresultaten bij bedrijfsontwikkeling, management en gemeenschapsontwikkeling te waarborgen”, maar verder delen ze een gebrek aan alomvattend begrip met de andere twee – de groene feesten.

De skyline van Europa

Ik klopte in de plaats van het begrotingsakkoord

Hij ging naar rechts Verkiezing van “nieuwe ideeën” in 2013; In de kennissector bleek dat het nieuwe idee een fusie was. wij zullen. Als we geloven dat kennis de sleutel is om het welzijn en de omgeving voor de volgende generatie te waarborgen, moeten we de lijst iets hoger leggen. We moeten beantwoorden hoe de samenleving zich moet aanpassen om nieuwe kennis te ontwikkelen en te gebruiken. De rode en groene partijen moeten bij elkaar komen en dit deel van het kennis- en onderzoeksbeleid ontwikkelen. Momenteel zijn ze niet klaar om Mazzucato-missies te gebruiken. Ze zouden moeten zijn.

Keri Leakvey is de uitvoerende vice-president van Simula Research Laboratory. Hij was minister van Staat voor Onderzoek en Hoger Onderwijs in de Rode en Groene regering (2007-2012).

READ  Als tri-polair land speelt India een belangrijke rol in het noordpoolgebied.