Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Zijn rode groenten klaar voor mazzucato-ideeën?

discussie Kerry is genoeg

Mariana Mazzucato suggereerde dat het land zich zou concentreren op belangrijke “taken” om maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatcrisis aan te pakken. De partijprogramma’s van de Rode en Groene partijen geven aan dat ze nog niet helemaal klaar zijn voor de ideeën van de Mazzucato.

Deze tekst is een discussiepost. De inhoud van de tekst geeft de mening van de auteur weer.

missies | alles goed Die kennis is de sleutel tot het oplossen van de klimaatcrisis, het tegengaan van de vergrijzing of het verder ontwikkelen van een welvaartsmaatschappij. Tegelijkertijd kregen alle politici die een onderzoeksinvestering in bijvoorbeeld klimaat voorstelden kritiek van oudere burgemeesters en hoogleraren van oudere universiteiten. Ze zeggen dat de kennisuitdagingen van de toekomst alleen kunnen worden opgelost door te investeren in fundamenteel onderzoek. Mariana Mazzucato (professor aan University College London en speciaal adviseur van de Europese commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie) is een van de velen die een uitweg uit dit probleem hebben gevonden.

Directeuren en professoren Het idee dat investeren in fundamenteel onderzoek aan (oude) universiteiten noodzakelijkerwijs leidt tot kennis die de samenleving (of het bedrijfsleven) nodig heeft, en die kan worden ‘overgedragen’ aan degenen die kennis kunnen vertalen in producten, diensten en beleid, behoort tot de zogenaamde lineair model. Dit is de lang verlaten mentaliteit in de zoektocht naar kennis en innovatie. Ten eerste is er geen mechanisme voor primaire onderzoekers om te onderzoeken wat een gemeenschap nodig heeft. Integendeel, het ligt in de aard van fundamenteel onderzoek dat het de bestaande onderzoeksideeën zijn die onderwerp zijn van verder onderzoek. Er zijn dan ook veel voorbeelden van universiteiten die niet inspelen op de onderzoeksbehoeften van de gemeenschap, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, klimaat of de cognitieve behoeften van de verzorgingsstaat. Ten tweede weten we dat nieuwe oplossingen ontstaan ​​in de interactie tussen onderzoek en behoeften. De resultaten komen wanneer verschillende gezichtspunten elkaar beïnvloeden.

Mazzucato-ideeën werken Zo ongeveer: hoe ontwerpen we een derde pad in innovatiebeleid – tussen fundamenteel onderzoek en puur toegepast onderzoek? De logica is dat fundamenteel onderzoek antwoord geeft op de onderzoeksvragen die in het onderzoek zelf naar voren komen, terwijl toegepast onderzoek specifieke onderzoeksvragen beantwoordt die zich voordoen op basis van behoeften in het bedrijfsleven en de publieke sector. De “taken” van Mazzucato hebben een diepgaande invloed gehad op het denken van de Europese Unie over het onderzoeksbeleid, maar het is in de eerste plaats een manier om in te spelen op behoeften die door de samenleving zijn vastgesteld.

(Lees meer onder AnnunseN)

Download de Khrono-app en blijf op de hoogte van belangrijke debatten en nieuws.
Downloaden op iPhone Downloaden voor Android

De kans om een ​​bepaald probleem op te lossen is aanzienlijk groter als je dat probleem probeert op te lossen, in plaats van een probleem op te lossen in de hoop dat het antwoord nuttig zal zijn.

Kerry is genoeg

Matzucato-ideeën Zeer geschikt voor rode en groene partijen die klimaatuitdagingen serieus willen nemen en het Noorse model van de verzorgingsstaat verder willen ontwikkelen. Voor beide uitdagingen is kennis essentieel. Missies inzetten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, omvat het gebruik van een volledige reeks instrumenten op een specifiek gebied: fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, innovatie, ontwikkeling en bedrijfsbeleid. Maar het is gemakkelijk te volgen: als de autoriteiten de behoeften te beperkt stellen, de zoektaken te gedetailleerd of u probeert de winnaars te kiezen, gaat het mis. Daarentegen zullen, tenzij de autoriteiten duidelijke doelen hebben en een specifieke richting hebben van waar ze op algemeen niveau voor willen gaan, niet veel investeringen uitkomen. Nu is eenvoudig zoeken zonder directe toepassingen niet nutteloos. helemaal niet. En basisonderzoekers zijn behoorlijk goed in het laten zien van voorbeelden van precies dat. Maar de kans om een ​​bepaald probleem op te lossen is veel groter als je dat probleem probeert op te lossen, in plaats van een probleem op te lossen in de hoop dat het antwoord nuttig zal zijn. Het vereist dat politici zich bewust zijn van wat ze doen.

geen van hen Mazzucato’s ideeën in onderzoekspolitiek zijn toegeëigend door de rode en groene partijen. Het platform Labour is doordrongen van het feit dat ze onderzoek willen inzetten als instrument in alle onderdelen van het arbeidsbeleid en voor alle maatschappelijke uitdagingen. Maar in de discussie over onderzoek in het algemeen gaat het ofwel om fundamenteel onderzoek ofwel om toegepast onderzoek. SV stelt expliciet dat “de grote vragen en uitdagingen van onze tijd afhangen van een nieuwe wetenschappelijke visie en nieuwe oplossingen”, en stelt voor om op de meeste terreinen meer onderzoek te doen. Maar bij het gebruik van de tools ligt het antwoord grotendeels in het verhogen van de basisfinanciering (die betrekking heeft op onbegeleid basisonderzoek). De centrumpartij benadert door te schrijven: “de communicatie tussen de onderzoeksgemeenschappen en de samenleving is van cruciaal belang om te zorgen voor praktisch gebruik van onderzoeksresultaten in bedrijfsontwikkeling, management en gemeenschapsontwikkeling”, maar verder delen ze een gebrek aan alomvattend begrip met de andere twee – de groene partijen.

De skyline van Europa

Begrotingsovereenkomst op zijn plaats geslagen

ging naar rechts Verkiezing van “Nieuwe Ideeën” in 2013; In de kennissector blijkt dat het nieuwe idee een fusie was. wij zullen. Als we geloven dat kennis de sleutel is om het welzijn en het milieu voor de volgende generatie te waarborgen, zouden we de lijst iets hoger moeten zetten. We moeten antwoorden op de vraag hoe de samenleving zich moet aanpassen om nieuwe kennis te ontwikkelen en te gebruiken. De rode en groene partijen moeten bij elkaar komen en dit onderdeel van het kennis- en onderzoeksbeleid ontwikkelen. Momenteel zijn ze nog niet klaar om de Mazzucato-speurtochten te gebruiken. Ze zouden moeten zijn.

Keri Lekvey is Executive Vice President van Simola Research Laboratory. Hij was minister van Staat voor Onderzoek en Hoger Onderwijs in de Rode en Groene Regering (2007-2012).

READ  De politici van Oslo doen niet genoeg voor de geestelijke gezondheid van studenten. stop met opscheppen