Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Zo veel feiten, zo weinig uitleg

Het boek: Cas Mudde schetst een breed en divers beeld van het mondiale rechts-radicale landschap. Maar begrijpt de lezer meer waarom mensen op Trump en Bolsonaro stemmen?

Rechtse progressie, hier vertegenwoordigd door Donald Trump in de Verenigde Staten, is het onderwerp van Cass Mudds boek The Right Outside Today.
  • Tom Hetland
    Tom Hetland

    Commentator, voormalig hoofdredacteur van Aftenbladet

Geplaatst: Geplaatst:

Gemiddeld: 4 van de 6

Case-mod: Buiten Rechts Vandaag. Rotatie door Kjersti Velsand. Inleiding door Anders Ravik Jobskus. 206 pagina’s. Drogers Forlage Oslo.

De opmars van rechtse partijen en organisaties is de afgelopen decennia in veel landen een prominent kenmerk geweest van de politieke ontwikkeling. Wie zijn deze krachten? En waarom zo’n harde wind in het zeil?

Cas Mudde beantwoordt de eerste vraag in detail, maar niet zo goed op de tweede. De Nederlandse politicoloog is al jaren een vooraanstaand expert op het gebied van rechts-extremisme en rechts-populisme, en het relatief korte boek staat vol met feitelijke kennis over verschillende organisaties, ideologieën en werkwijzen. Mudde vat de historische ontwikkeling samen en vergelijkt gaandeweg de omstandigheden in verschillende landen.

Hoewel Modi het grootste deel van zijn tijd in West-Europa en de Verenigde Staten doorbrengt, laat hij ook zien hoe extreemrechts een machtige politieke kracht is geworden in niet-westerse landen als Brazilië, India, Israël en Japan. De Braziliaanse president Bolsonaro en de Indiase premier Modi van de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) regeren over twee van ‘s werelds grootste, en tegelijkertijd een van onze meest uitgesproken leiders. Toen was ik een beetje verbijsterd toen Mudde schreef dat buitenlandse rechtse bewegingen weinig toegang hadden tot moslimlanden, met uitzondering van Turkije en Maleisië. Ik zou graag zien dat de koren ISIS en de Taliban op dit ideologische spectrum plaatsen.

READ  Nieuwe verpakking in de winkel: - Nu komt gehakt in een zak

Zuivering en chaos

Maar verder is het landschap dat hij schildert divers genoeg. Het centrale idee van Maud is dat rechtse krachten van buitenaf de vorm aannemen van de nationale politieke omgeving waarin ze opereren. Van tijd tot tijd wordt geprobeerd een “radicaal rechtse international” op te richten, maar in de praktijk blijkt dat moeilijk te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de visie van de Europese Unie. Terwijl Brexit een kwestie van strijd was voor Brits rechts, was de strategie van de Hongaarse premier Viktor Orbán en andere rechtse politici in Oost-Europa niet ons ontslag, maar om de Europese Unie meer naar zijn beeld vorm te geven.

Mudde heeft een lovenswaardige poging gedaan om de rommel op te ruimen en heeft het boek onder meer aan het eind voorzien van een verklarende woordenlijst, waarin verschillende ideologische concepten en tendensen worden geprobeerd. Ook probeert het onderscheid te maken tussen “rechts-extremisten” en “rechts-extremisten”. In de eerste groep vinden we neonazi’s en anderen die de democratie afwijzen en niet ver van hun toevlucht nemen tot gewelddadige oorlogsmiddelen. Aan de andere kant zullen “rechtse extremisten”, vaak “rechts-populisten” genoemd, democratie gebruiken, hoewel ze tegelijkertijd centrale democratische principes zoals minderheidsrechten en machtsverdeling ter discussie stellen. .

Liberaal zelfonderzoek?

Cas Mudde onderscheidt zich als een fervent verdediger van de liberale democratie. Hij geeft toe dat hij geen goed antwoord heeft op de vraag hoe extreemrechts te stoppen, en doet uiteindelijk een beroep op het geloof in liberaal-democratische waarden.

Hier zou een groter deel van de subjectieve zoektocht aanwezig zijn geweest. Zo zou Mudde ook een uitgebreidere en diepgaandere verklaring kunnen geven waarom zoveel leuzen van rechts-extremisten zijn gevallen. Economische en culturele globalisering heeft geleid tot snelle maatschappelijke veranderingen. De verschillen worden groter, tussen arm en rijk, tussen stad en land, en tussen academici en arbeiders. Velen voelen de toenemende afstand tussen heersers en heersers. Traditionele waarden, religie, natie en gemeenschappen, raken verankerd wanneer verandering dringend is. De elites van de liberale democratie internaliseerden dergelijke gevoelens van hulpeloosheid niet voldoende en reageerden in plaats daarvan vaak met morele arrogantie. Hillary Clinton’s “Basket of Sorrows” – de “Bende van Sick Doctors” – is het klassieke voorbeeld dat haar manier kan zijn geweest.

READ  Leroy waarschuwt dat kosten hoger zijn dan verwacht - E24

Een soortgelijk standpunt is te zien in Mudde, hoewel hij de problemen doorloopt en er bijvoorbeeld voor waarschuwt om extreemrechts een monopolie te geven op het geven van antwoorden op kwesties als misdaad, corruptie en immigratie. Ik mis nog een belangrijker perspectief. Extreemrechts kan niet worden begrepen en veroordeeld als een fenomeen dat los staat van de bredere ontwikkeling van de samenleving, maar het is er voor een groot deel een product van.

Geplaatst: